STAATSBOSBEHEER: 'HERT VEUR 'T HERT'

'Voorafgaand aan de opdrachtverstrekking bleek dat de inleving in de problematiek al goed op gang was gebracht​.'

De opdracht

'Stel een communicatieplan op voor het proces dat moet uitmonden in de herintroductie van het Edelhert in Nationaal Park De Meinweg respectievelijk in de Robuuste Verbindingszone Mook-Schinveld. Initiatiefnemer Staatsbosbeheer is zich ter degen bewust van de gevoeligheden bij bepaalde doelgroepen en wil bovenal een adequate communicatie met de regio opbouwen om zo het gewenste doel te realiseren. Met die opdracht van Staatsbosbeheer ging communicatiebureau Caris & Sak de samenwerking aan met Silvia Heijnen.

Wat opdrachtgever zegt

Phlip Bossenbroek, toenmalig projectleider Staatsbosbeheer over haar inzet: “Silvia Heijnen heeft deze opdracht op een voorbeeldige wijze opgepakt. Reeds voorafgaand aan de opdrachtverstrekking bleek dat de inleving in de problematiek al goed op gang was gebracht. De werkwijze in de loop van het project, het afnemen van interview met vertegenwoordigers bij diverse doelgroepen, bleek zeer productief. Niet alleen speelde daarbij Silvia’s agrarische achtergrond een rol. Ook waar nodig het communiceren in de streektaal kan tot een betere communicatie leiden. Silvia gaf bovendien al heel snel de indruk zich goed en doeltreffend in de problematiek te hebben ingewerkt."

"Ik vind het op zichzelf al een prestatie om een groep bevlogen en enthousiaste inhoudelijke deskundigen zodanig te sturen dat de doelen van het project steeds helder voor ogen blijven staan en om daar de noodzakelijke vervolgstappen in te maken. In de beginfase van het project is het haar goed gelukt om zowel intern als extern al als een soort ambassadeur van de herintroductie van de edelherten te communiceren. Ook overige betrokken organisaties, waaronder de provincie Limburg, hebben hiervoor hun waardering uitgesproken. Ook haar innemende persoonlijkheid speelt daarbij een dergelijk proces in de kaart. Silvia weet tijdens discussies en bijeenkomsten de goede sfeer op te roepen, betrokkenen bij de les te houden, zonder daarbij belerend over te komen."

"Het proces is uitgemond in een communicatieplan met daarin een groot aantal nuttige adviezen voor de voortgang van het project. De kwaliteit en onderbouwing daarvan stemmen zeer tot tevredenheid en hebben er toe geleid, dat in de overgang naar het vervolg van het project deze al worden toegepast. Ik en de andere betrokken in de projectorganisatie zoals Grenspark Maas Swalm Nette, provincie Limburg, gemeente Roerdalen, Forstamt Niederrhein hebben het als een plezier ervaren om samen met Silvia dit traject te doorlopen”, aldus Phlip Bossenbroek.

www.staatsbosbeheer.nl

< terug naar de projecten