AGRO- EN FOODCLUSTER WEST-BRABANT (NIEUW PRINSENLAND)

"Juist vanuit het perspectief van en aansluitend bij de wensen en behoeften van de spelers het verhaal vertellen."

De opdracht

Iedere gebiedsontwikkeling kent een veelheid aan partijen. Zo ook voor de ontwikkeling en realisatie van het Agro & Food Cluster West-Brabant. Een ambitieus project waarbij een middelgroot bedrijventerrein wordt ontwikkeld voor bedrijven in de agro- en voedingsmiddelensector en een grootschalige glastuinbouwlocatie. Dit alles op en aansluitend aan de terreinen van de suikerfabriek van Suiker Unie. "Tijdens de planontwikkelingsfase in 2006 werd ons duidelijk dat het voeren van een eenduidig communicatiebeleid door alle betrokken partijen van groot belang zou zijn, zowel met het oog op effectieve informatievoorziening als draagvlakvorming,” vertelt Paul Hagens, projectleider namens Suiker Unie.

Wat opdrachtgever zegt

Peter van Zantvoort, projectleider namens Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) :
"De professionele en enthousiaste uitstraling van Silvia Heijnen en haar compagnon toendertijd speelde een belangrijke rol. Zeker ook de blijvende aandacht en alertheid om gezamenlijk consequent een verhaal te vertellen. Niet primair vanuit ons als zender(s). Maar juist vanuit het perspectief van en aansluitend bij de wensen en behoeften van de spelers zoals dorpsbewoners en agrarisch ondernemers in het gebied".

"Silvia is een communicatieadviseur die vooral strategisch kan denken. Zonder te verslappen bleef ze de projectorganisatie van de grootschalige gebiedsontwikkeling Agro & Foodcluster West-Brabant uitdagen om alle partijen in het krachtenveld adequaat te betrekken."

In een sessie met vertegenwoordigers van Suiker Unie, TOM, gemeenten Steenbergen en Halderberge, waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant hebben de partijen de communicatieve vertaling van hun ambities aangescherpt. De communicatieadviseurs hebben met de diverse vertegenwoordigers het structureren, richten en afstemmen van de communicatie van dit project op poten gezet.

www.cosun.nl 
www.tombrabant.nl
www.nieuwprinsenland.nl 

< terug naar de projecten