GEBIEDSONTWIKKELING WIJNAERDEN

'Actieve communicatie met alle betrokken partijen in het belang van de samenleving: dat is waar Silvia voor staat en waar ze sterk in is.'

De opdracht                                                                        

Zand- en grindwinnningsbedrijf Kuypers Kessel staat medio 2013 aan de vooravond om met het plan Wijnaerden, in kader van Deltawet Rivieren en Ruimte voor Rivier, de boer op te gaan. Er liggen kansen en wensen in Maasdalgebied Buggenum en Neer (gemeente Leudal) en Beesel (gemeente Beesel). Cruciale uitgangspunten daarbij zijn hoogwaterveiligheid (lokaal en regionaal) in combinatie met lokale maatschappelijke meerwaarde. Evenals het creëren van economische en toeristisch/recreatieve ontwikkelingen. Dat vraagt o.a. om ontmanteling van intensieve veehouderij in het betreffende gebied in Neer. Grondstoffenwinning (zand en grind) zorgen voor financieel haalbare varianten. De gebiedsontwikkeling Wijnaerden maakt van de buurt Hanssum de poort naar de Maasplassen.

Kuypers Kessel vraagt Doon Communicatie voor communicatieondersteuning. De werkgroep Wijnaerden, bestaande uit Kuypers Kessel, de gemeente Leudal en de provincie Limburg, heeft medio 2013 een drietal varianten voor het gebied ontwikkeld. Het Masterplan Maasplassen en de rapporten van DLG vormen de basis voor dit plan. Er is ruimte om samen met betrokkenen de gebiedsontwikkeling Wijnaerden verder vorm te geven. Kuypers Kessel en Doon Communicatie vinden elkaar in de overtuiging van actieve communicatie met omwonenden en andere betrokken partijen zoals overheden, belangenbehartigers (RECRON), natuurorganisaties (Staatsbosbeheer) en landbouworganisaties (o.a. LLTB). Kortom: draagkracht.

Varianten gebiedsontwikkeling Wijnaerden

Wat opdrachtgevers zeggen

Ap Joosten, adviseur Kuypers Kessel :  ‘Gedurende de periode dat Silvia betrokken was bij de gebiedsontwikkeling (van medio 2013 tot en met begin 2016), heb ik haar leren kennen als een enthousiaste en betrokken ondernemer/adviseur. En met haar betrokkenheid met name voor het omgevingsbelang. Actieve communicatie met alle betrokken partijen in het belang van de samenleving: dat is waar Silvia voor staat en waar ze sterk in is.

Ze maakte als communicatieadviseur een tijdlang deel uit van de werkgroep Wijnaerden. Vanuit haar advies zijn o.a. diverse inloopavonden georganiseerd en zijn we gestart met een klankbordgroep. Hierin werken we, onder begeleiding van een onafhankelijk voorzitter, samen met vertegenwoordigers vanuit onder andere landbouw, de dorpen, natuur, visserij en horeca aan de verdere uitwerking van de gebiedsontwikkeling. Ook in deze klankbordgroep participeerde zij.

Hans Corsten, voorzitter klankbordgroep  Wijnaerden:  ‘Silvia maakte twee jaar als communicatieadviseur deel uit van de klankbordgroep Wijnaerden. Ze was erg snel ingewerkt en binnen enkele weken was Silvia een volwaardig adviseur binnen het project. Ik heb haar leren kennen als een energiek persoon, positief kritisch, een harde werker, intelligent en ambitieus. Hierbij had ze voldoende aandacht voor haar collega-klankbordgroepleden. Ze gaat altijd op zoek naar een oplossing bij het vraagstuk. Silvia is goed in netwerken en dat maakt dat zij een aanwinst was voor het gehele project in zijn algemeenheid en dat van de klankbordgroep Wijnaerden in het bijzonder.’

www.wijnaerden.nl

< terug naar de projecten