Hoogwater Roermond

"Met Silvia werken voelt als samenwerken met een ervaren, goed ingewerkte collega, die aan een half woord genoeg heeft om te begrijpen wat je bedoelt."

De opdracht

In juli 2021 zorgde zware regenval voor hoogwater in de provincies Limburg en Noord-Brabant. Ook Roermond werd getroffen door een ongekende hoogwatercrisis met zeer extreme en onverwachte hoogwatersituatie. Diverse huishoudens moesten evacueren. Bewoners en ondernemers kregen te maken met de gevolgen van het stijgende water.

Op 21 maart 2022 presenteerde de gemeente Roermond de lokale quickscan van de hoogwateraanpak in juli 2021 aan de inwoners van Roermond. Deze scan biedt belangrijke aandachtspunten voor de gemeentelijke inzet bij het hoogwater. Ook op het gebied van communicatie met de wijken. Daar ligt, een jaar na het hoogwater, ook een ondersteuningsvraagstuk: dialoog met bewoners, verbinden, informatie ophalen en samen (zoeken naar oplossingen) het gesprek aangaan.

Wat de opdrachtgever zegt

Annemie Janssen, medewerker crisisbeheersing, gemeente Roermond:
Ik heb prettig samengewerkt met Silvia. Ze straalt iets uit wat vertrouwen opwekt. Daardoor is er een goed gevoel dat je op haar kan leunen. Ze bouwt snel een band op, waarin ze plus- en minpunten weet te delen.

Silvia ontzorgt. Dat is direct ook de meest waardevolle bijdrage die ik heb ervaren. Ik kon zaken loslaten. In vertrouwen dat het loopt. ’t Was geen gemakkelijke opdracht, maar ze weet gevoelige zaken te tackelen. We waren open naar elkaar. Ook de burgemeester had vertrouwen in haar.

Ze is inhoudelijk goed op de hoogte en dan bedoel ik niet alleen op het gebied van communicatie. Ze heeft goed zicht op de actualiteit van en de raakvlakken met de hoogwater-materie. Dat is ook erg fijn.

Ze weet makkelijk contacten te leggen met relevante stakeholders zoals Waterschap Limburg. Daarin is ze heel sterk. Ze stelt zich niet afhankelijk op en haalt zelf, waar nodig, informatie op. En hoe snel ze het Plan van Aanpak voor de communicatie met de wijken gereed had! Met een directe, professionele schrijfstijl en duidelijke afbakeningen wat wel en niet. Voor iedereen prettig.

Inmiddels kijken we met een goed gevoel terug op onze eerste bijeenkomst in een van de Roermondse wijken. Klein beginnend. Met de opbrengst groeit het vervolg in deze en andere door hoogwater getroffen wijken.”

Wat Silvia zelf zegt

“Ik heb ambtelijk zó fijn met iedereen kunnen schakelen. Geen vraag te veel. Van de wijkregisseurs tot team Communicatie, van clustersecretariaat tot de coördinator groen en water, van publieksvoorlichting tot externe stakeholders. En bovenal een heel fijne samenwerking met Annemie. Dit hebben we, in al het balanceren, mooi samen geklaard!

www.roermond.nl

< terug naar de projecten