DUURZAAM NEDER-BETUWE

"Een rol als coach en klankbord, duidelijk en met respect voor de ander, is haar op het lijf geschreven.”

De opdracht

De gemeente Neder-Betuwe werkt, net zoals andere partijen en personen in Nederland en wereldwijd, aan duurzaamheid. Daartoe heeft de gemeente in het verleden al ambitieuze klimaatdoelstellingen vastgelegd. Doelstellingen om de uitstoot van CO2 terug te dringen en de opwarming van de aarde te beperken. We moeten wel want de gevolgen van de opwarming van de aarde worden steeds duidelijker. Steeds vaker krijgen we te maken met extreme droogte, hitte of wateroverlast. Het is nú handelen.

Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, is de gemeente Neder-Betuwe op verschillende terreinen actief. Silvia Heijnen zorgt gedurende een jaar – van eind 2020 tot en met eind 2021, ongeveer een dag per week - voor de strategische communicatieondersteuning op het thema ‘duurzaamheid’. Ondersteuning waarbij ook ‘doen’ hoort.

Wat opdrachtgevers zeggen

Opdrachtgever René van Mil, afdelingsmanager Fysieke Pijler, gemeente Neder-Betuwe:
“Op het moment dat je een strategisch communicatieadviseur inhuurt, verwacht je, logischerwijze, bekwaamheid op dat terrein. Silvia maakt het verschil doordat ze méér brengt. Ze heeft met meer dan een communicatie- en participatie-oog in opdracht gezeten. Op gezette tijden pakte ze daarbij ook coaching mee. Met aandacht voor inhoud, procedure, persoon én onderlinge verhoudingen. Haar inbreng als strategisch communicatieadviseur heeft niet alleen de bestuurder nadrukkelijk gepositioneerd. Haar aanpak zette het onderwerp ‘duurzaamheid’ op de kaart richting de omgeving en gaf het team en de teamleden dit jaar veel meer ‘schwung’: ze bracht het team Klimaat en Duurzaamheid verder en doelen dichterbij. Ze bouwde mee aan het fundament van het bestaande team, ook al was dat oorspronkelijk niet haar opdracht. In samenspel met Ben Driessen, procesmanager energietransitie en Peter van den Berg, beleidsadviseur Klimaat en Duurzaamheid. Zij wisten haar ook heel makkelijk en snel te vinden. Er is veel vertrouwen. Een rol als coach en klankbord, duidelijk en met respect voor de ander, is haar op het lijf geschreven. Haar resultaat is ook af te lezen aan producten waaraan zij meewerkte. Zoals de Transitievisie Warmte Neder-Betuwe. Ze had redactionele aandacht bij de totstandkoming van de visie en bij het college- en raadsvoorstel. Ze was alert om stukken op tijd in besluitvormingsprocedure te krijgen. En niet te vergeten, op alle terreinen aandacht voor de communicatie: binnen het team, afstemming intern met collega’s, ook binnen andere pijlers zoals Sociaal en met externe stakeholders, op geluiden én de momenten dat we naar buiten moeten. Alle aandacht voor communicatie én participatie.

Silvia heeft daarbij een heel mooie en prettige manier van zaken doen. Er gebeurt veel in de processen die lopen. Ze blijft daarbij altijd scherp en (positief) kritisch op haar oorspronkelijke rol, opdracht en de verschuivingen die zich daarbinnen aandienen. Ze is daar transparant in: luisterend naar (communicatie) behoeften, duidelijk in wat ze kan betekenen, in wat dat betekent voor de opdracht die we oorspronkelijk overeen zijn gekomen, in wat ze wel en niet doet én ook in wat ze van anderen verwacht om haar werk te kunnen leveren en geeft daar ook feedback op. Tegelijkertijd is ze ook heel flexibel, inspelend op wat in de dynamiek nodig is. Continu vanuit haar insteek: helpen én de opgave verder brengen. Ze gaf daarmee ruimte én richting aan het team. Dat doet ze op een heel natuurlijke manier: positief kritisch en transparant.  Een opdracht die oorspronkelijk een half jaar was en een half jaar verlenging kreeg. Daarbij pakte ze ook het samenspel met Cornelie de Jong, (project)ondersteuner duurzaamheid en participatieadviseur Nanneke van der Heijden, waarmee het team uitbreidde. Er ligt nu een stevig fundament, wat de spelers met elkaar afgelopen jaar hebben opgebouwd en daaraan heeft Silvia een belangrijk aandeel geleverd. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ze is als ingehuurde kracht van de ene kant een passant, maar laat aan de andere kant wel een erfenis achter waarop we verder werken. Daarmee levert ze ook een heel wezenlijke bijdrage aan wat we nog tot stand gaan brengen. Ook met haar warme overdracht naar haar opvolgster Ineke Geluk, die vanaf november het duurzaamheidscommunicatiestokje volledig heeft overgenomen voor meerdere dagen per week.

Ik wil Silvia hierbij nogmaals hartelijk danken voor haar professionele inbreng en mijn waardering delen voor haar grote inzet en betrokkenheid bij onze organisatie en in het bijzonder het team Klimaat en Duurzaamheid. Goed dat Silvia nu in mijn netwerk zit. Daar waar we iemand nodig hebben qua communicatie en participatie, staat Silvia op mijn lijstje.”

Ben Driessen, procesmanager energietransitie, gemeente Neder-Betuwe:
“Het is altijd een feestje om met Silvia samen te werken. Met haar schijnbaar oneindige energie en optimisme heeft ze ons team een enorme boost gegeven. Ze brengt rust, structuur, overzicht, zorgt voor verbinding en weet daarbij ook goed om te gaan met aanwezige sentimenten. En dat met positieve energie. Silvia, bedankt voor je inspiratie, doorzetten en steeds weer een oplossing bieden en je heerlijk enthousiasme voor samenwerken aan de toekomst. Graaaaag tot de volgende keer!”

Peter van den Berg, beleidsadviseur klimaat en duurzaamheid, gemeente Neder-Betuwe:
“Silvia is een jaar werkzaam geweest bij ons, maar het voelt als twee jaar. Positief bedoeld. Ze is met haar sprankelende energie een erg welkome aanvulling, zeker in de periode dat zowel ik als de procesmanager een kartrekker konden gebruiken. Ze staat altijd ‘aan’. Een van de mooiste dingen vond ik een van de raadsvoorstellen. Hoe ze daar iets van wist te maken. Mooi om samen aan een verhaal te werken. Ik  heb zelf veel lol gehad op de wijze waarop we hebben samengewerkt en zie weer naar uit een volgende klus met haar.”

Stefan van Someren, wethouder duurzaamheid, gemeente Neder-Betuwe:
“Silvia was onder andere ingehuurd om mij als wethouder te ondersteunen in de strategische positionering op het thema duurzaamheid. Wat me het meest is bijgebleven, is onze start: ze was als een coach voor me. Met strategisch nadenken over waar liggen mijn accenten, mijn speerpunten, hoe communiceer je, hoe maak je het persoonlijk, hoe zorg je dat je dingen doet die bij je passen, dat het authentiek is. Ik vind het leuk om aan mezelf te kunnen werken. Ik heb nagedacht over hoe ik wil zijn, hoe ik wil overkomen, hoe ik dat doe, hoe dat vorm te geven én dat het ook passend en consistent is met andere uitingsvormen. Ik kreeg zaken scherp voor mezelf. Het leidde tot de juiste focus om kansen te benutten. Daarbij heeft Silvia mij in ieder geval, en ik heb het idee ook de organisatie, een flink stuk verder geholpen. Juist door bewustzijn te creëren.

Wil je effectief communiceren, dan moet je ook een klik zien te realiseren met de doelgroep die je op dat moment wilt betrekken, beïnvloeden. Want dat is het eigenlijk. Je wilt effectief beleid ontwikkelen om een bepaald maatschappelijk effect te creëren. Dat begint en eindigt altijd met communicatie. Dat moet je afstemmen op je doelgroepen: wat raakt hen het meeste, wat motiveert een ander om bepaalde keuzes te maken, het verplaatsen in een ander. En die strategische communicatie brengt Silvia. Kijk maar eens naar het voorwoord van de Transitievisie Warmte. Die is heel persoonlijk en sluit aan bij wie ik ben, wat ik wil uitstralen, om dat enthousiasme wat bij me past over te brengen Ze weet mijn woorden te gebruiken, mijn stijl. Wezenlijk, want het gaat over mij als persoon. ‘Congruent’, dat is me bijgebleven bij de stap die ik mede dankzij Silvia heb gezet. Vanuit een fijn samenspel.

Ze begrijpt en voelt vanuit weinig woorden aan, wat ik bedoel. En tegelijkertijd brengt ze scherpte. Ze schroomt niet om een spiegel voor te houden of een weerwoord te geven. Bijvoorbeeld: ’je zegt nu dit, maar dat kun je ook zo interpreteren’ of ‘dat komt zo over’ of ‘dit kan het neveneffect zijn’. Dat was wel eens confronterend, maar dat schudt ook wel lekker los en zo krijg je voldoende mate van verdieping. Dat maakte ook dat ik heel blij was met onze sparring. Die klik maakte dat zowel ik als het team Duurzaamheid, stappen hebben kunnen zetten om tot goede resultaten te komen. De Transitievisie Warmte is daar een van de voorbeelden van. Deze werd in de beeldvormende vergadering van de raad zo goed ontvangen, dat het eind 2021 zelfs als een hamerstuk unaniem werd vastgesteld in de raad. Gewoon, Duurzaam Neder-Betuwe.”

Wat Silvia zelf zegt
"Ik kijk met een glimlach terug én ook vooruit naar de duurzame toekomst die Neder-Betuwe tegemoet gaat. Stap voor stap op weg." Lees hier verder.
 

www.nederbetuwe.nl/duurzaamheid/aardgasvrij-wonen

< terug naar de projecten