Privacy Verklaring

Doon Communicatie, gevestigd aan Waije 8, 6086 NP te Neer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Doon Communicatie
Waije 8
6086 NP Neer
T 077 462 24 65
info@doon-communicatie.com
www.doon-communicatie.com
KvK 62235486

S. Heijnen is de Functionaris Gegevensbescherming van Doon Communicatie. Zij is te bereiken via info@doon-communicatie.com.

Persoonsgegevens die we verwerken

Doon Communicatie verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de beperkte persoonsgegevens die we verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• (E-mail)adres
• Telefoonnummer(s)
• Factuuradres
• Bankrekeningnummer
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je voorkeur aan te geven voor bepaalde categorieën van informatie en/of diensten
• Gegevens over jouw activiteiten als reactie op berichten die we je sturen

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die we verwerken

Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@doon-communicatie.com dan verwijderen we deze informatie.

Waarom we gegevens nodig hebben

We verwerken je gegevens voor de volgende doelen:
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
• Het afhandelen van betalingen
• Je te kunnen bellen, mailen, whatsappen, sms-en om indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Om ons aanbod aan inspiratie en diensten beter te kunnen afstemmen op jouw
voorkeuren
• Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld informatie die
we nodig hebben voor onze belastingaangifte

Mailing

Je bent ten alle tijden in de gelegenheid om je af te melden voor onze mails door op
“unsubcribe from this list” te klikken onderaan de mail.

Hoe lang we gegevens bewaren

We bewaren de gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor we je gegevens bewaren. We doen dat met inachtneming van de wettelijke
bewaartermijn van zeven jaar.

Delen met anderen

We verkopen jouw gegevens niet aan anderen en verstrekken deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan onze
wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht
sluiten we een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Gegevens aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun
je door een mail te sturen naar info@doon-communicatie.com. Wij reageren zo snel mogelijk
op je verzoek.