Onderwijs en bedrijfsleven

Delen kennis en kennissen

Het 'delen van kennis en kennissen' is iets wat Silvia graag doet. Gewoon vanuit haar overtuiging dat mensen voor elkaar van betekenis kunnen zijn. Want:  'Wanneer mensen delen wat er voor hen toe doet, daarover praten en ermee aan de slag gaan, komen thema’s als vanzelf naar de oppervlakte. Mensen pakken het op en nemen het mee, zoeken hun weg en brengen het naar anderen. Hoewel dagen, maanden, jaren voorbij gaan voordat het wijd verbreid is, de wereld is anders. Iets nieuws is geboren…' (Peggy Holman). Lees maar eens over onderstaande deling.

De ontmoeting

Charlotte Bouman en Bauke van der Loo, toendertijd studenten aan Fontys Hogeschool Communicatie (FHC), ontmoetten Silvia Heijnen begin 2010 via Linked In. Een oproep om mee te denken voor opdrachten ter bekostiging van hun studiereis naar Amerika leidde tot een reactie vanuit Doon Communicatie.

Een persoonlijke ontmoeting met de twee enthousiaste, gedreven studenten volgde en leidde uiteindelijk tot een match met Doon’s relatie Maurice de Bruijn van Patres. Silvia Heijnen: “Ik heb zelf ook aan Fontys gestudeerd en vond dit een mooie gelegenheid voor kennisdeling tussen bedrijfsleven en onderwijs. Volg deze jonge talenten! Als ik zie wat zij voor hun studiereis allemaal regelden: interessante reisdoelen, sponsors, verblijf en vervoer… en bovenal ook hun nieuwsgierigheid, kritische vragen, enthousiasme en gedrevenheid! Geeft een mooi beeld hoe jonge studenten zich kunnen ontwikkelen tot krachtige, professionals. Dat belooft wat voor de toekomst!” 

Kennis- en kennissendeling vindt nog steeds plaats met diverse bijna danwel net afgestudeerden vanuit onder andere Fontys Hogeschool Communicatie en International Lifestyle Studies.

< terug naar de initiatieven