De Zwarte Grens

De Zwarte Grens is een waargebeurd verhaal over de tragedie die zich 400 jaar geleden voltrok in de gebieden tussen de Limburgse dorpen Neer, Helden en Kessel. In deze barre tijden, leidde het verzetten van grenspalen tot hoog oplopende conflicten waarbij met man en macht gevochten werd voor de gemeenschap. Naast bittere strijd slingeren ook andere thema’s door dit toneelstuk zoals verraad, humor en ook romantiek. Een strijd met bebloede handen om de verboden liefde, beschermd door Mooder Maas. Ook de verbroedering vertoont barsten. Goed en slecht komen in een ander daglicht te staan en de grens scheidt niet langer altijd de goeden van de slechten.

Een openlucht theatervoorstelling op ‘oze gróndj’.  Georganiseerd door diezelfde gemeenschap die rond 1600 er ook samen voor zorgde dat met gezamenlijke inspanningen veel bereikt werd. In vijf voorstellingen - 23, 24, 25 en 26 (2x) juni 2022 - wordt er aan liefhebbers de kans geboden om mee te maken waar een klein dorp groot in is.

De Zwarte Grens

< terug naar de initiatieven